skip to Main Content

100 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT 18.april 2006

 

Tennisspillets historie kan spores tilbage fra før vores tidsregning, da den ældste art af spillet fandt sted ca. 500 år f. Kr. i Ægypten, Persien og i andre arabiske lande. Som i så mange andre boldspil, blev det i England, at det moderne tennisspil blev udviklet. Inden da havde man et spil, som kaldtes ”Real Tennis”, hvor man også måtte slå bolden op ad side- og bagvæggene. Denne form for tennis kan opleves den dag i dag, bl.a. på ”The Royal Tennis Court” på ”Hampton Court Palace” uden for London. I 1873 udgav Major C. Wingfield et lille hæfte ”Lawn-Tennis”. I de følgende år ændredes reglerne til det vi i dag kender som Tennis. Allerede i 1880’erne blev tennisspillet indført i Danmark, først i København på Rosenborg eksercerplads og i 1893 åbnede KB et anlæg på 10 baner ved Sct. Marcus Plads, hvor Forum ligger i dag. Provinsbyerne fulgte hurtigt efter, og i Nordsjælland startede Hillerød i 1895. Navnet ”Lawn-tennis klub” indgik i flere af klubbernes navne, selv om lawn (=græs) ikke blev det underlag man spillede på.
Tennisspillet kom til Frederiksværk i starten af 1900-tallet, og den 18. april 1906 blev Frederiksværk Tennisklub stiftet på et møde på Hotel Frederiksværk, hvor en klubbestyrelse på 5 medlemmer blev valgt.
Medlemstallet i den nystartede klub var på 45, fordelt på 29 aktive og 16 passive medlemmer. Formand for klubben blev læge Th. Raaskou. I de næste 25 år blev formandsposten besat af Savværksejer N.S. Dahl (1907), Inspektør H.A. Heegaard (1910), Premierløjtnant Wörner (1919), Direktør Carl Branner (1921) og Disponent N. Krøyer (1927).
Bestyrelsen med N. Krøyer i spidsen fejrede ikke 25 års jubilæet i 1931. Klubbens første 2 baner blev anlagt på Birkedommerlodden nord for Krudtværket. Tennisklubben var i rivende udvikling op gennem 30’erne. I 1936 afløste P.B. Bækgaard apoteker Krumhardt som formand og i 1937 blev Frk. G. Hesse indvalgt i bestyrelsen. Begge var stærke spillere som sammen med andre Frederiksværkere prægede turneringerne.
Det var også i 30’erne at venskabskampene med Frederikssund startede, hvor A. Larsen, Bækgaard, Frk. Bech og Frk. Hesse m.fl. deltog, ofte med holdet fra Frederiksværk som vinder, bl.a. i 1937 med 8-4 til Frederiksværk. I 1939dannedes ” Nordsjælland Tennis Sammenslutning” bestående af klubberne Frederiksværk, Farum, Fredensborg, Helsinge og Birkerød. Det gik godt for Frederiksværk i årene 1940-41, men også i de følgende år var flere af spillerne fra Frederiksværk i finalerne, som altid blev spillet i Birkerød. I 1942 blev det til sejre i Mix-double, Oldboys-double samt endelig i Herresingle I A, hvor A. Clemmensen vandt over E. Stannow (Birkerød). I de 56 andre rækker var Frederiksværk ikke repræsenteret, bortset fra Herredouble A, hvor A.M. Larsen og Andreas Hansen tabte i en fem sæts kamp til Tage Møller og Henrik Bichel (Farum).
I den første efterkrigssommer i 1945 vandt Frederiksværk 3 ud af 7 finalekampe i N.T.S. turneringen. I den hjemlige klubturnering samme år var den lave tilmelding præget af mangel på tennisbolde grundet manglen på gummi som følge af krigen.
I 1950’erne var der ikke mangel på bolde, men til gengæld mangel på medlemmer. Ved 50 års jubilæet i 1956 var medlemstallet dalet til 25 aktive og 18 passive medlemmer, hvilket bl.a. skyldtes at D.F.J og D.D.S. havde egne tennisbaner.
I 1963 indbød man alle tidligere medlemmer, nuværende og eventuelle mulige fremtidige medlemmer om at slutte op om klubben, hvilket resulterede i en pæn fremgang, bl.a. med mange nye unge medlemmer.
Tennis-interessen i landets klubber blev naturligvis også understøttet af danske spilleres præstationer på den internationale scene. Spillere som Kurt Nielsen , Torben og Jørgen Ulrich, Jan Lesley m.fl. havde en vis betydning for medlemstilgangen i klubberne. En kendt spiller fra den tid, Danmarksmester i double flere gange, Søren Højbjerg ses stadig som gæst af og til på banerne i Frederiksværk. I 1970’erne fik klubberne landet over en kæmpe fremgang. Mange unge begyndte at spille tennis, hvilket kan forklares ved Bjørn Borg-effekten. Der var i mange klubber flere års ventetid på medlemskab. Også I Frederiksværk holdt det gode medlemstal til langt op i 1990’erne, og sportsligt gik det også godt for klubben. Der var 3 seniorhold og flere juniorhold tilmeldt i SLTU’s holdturneringer.
I 1993 fik klubben sin første Danmarks-mester, idet Ole Hessner i Herresingle-rækken for 60-65 årige ved DM for veteraner i Silkeborg vandt finalen 7-6 (7-4) -6-3 over Johannes Hulgård (Århus).
Fremgangen i medlemstallet skyldtes også, at man var flyttet fra de forblæste baner ved Hillerødvejen på Magleblik til de nuværende baner ved Vandrehjemmet. Banerne blev efterfølgende udvidet fra 3 til 5 baner samt suppleret med et klubhus – et sommerhus som simpelthen blev flyttet ned på anlægget. Klubben rådede også mange trænere i disse år, bl.a. Thomas Graholy, Christian Schultz, Bent Petersen og Claus Pedersen , hvor kun sidstnævnte stadig er aktiv som træner i klubben, nu suppleret med Goran Petraskovic. I en artikel fra Frederiksborg Amts Avis fra d. 15 August 1994 ser fremtiden lys ud. Her kan man læse at der er stor medlemsfremgang og at klubben råder over hele 90 ungdomsspillere under 25 år. Endvidere at klubbens førstehold er rykket op 3 år i træk i SLTU’s holdturnering, og der ses med fortrøstning frem til 90 års jubilæet 2 år senere (i øvrigt fejlagtigt nævnt som 100 års jubilæum i avisen).
Ved 90 års jubilæet i 1996, hvor formanden var Freddy Jøhnk, gik det stadig godt. U-18 holdet blev Sjællandsmestre og selve 90-årsdagen blev fejret med helstegt pattegris, rødvin, øl og sodavand, og der kom gratulanter fra Hundested Tennisklub, Melby Tennisklub, Klub 40, Frederiksværk Camping og Sportmaster. Men allerede året efter begynder nedgangen for klubben, da medlemstallet falder fra 172 til 126, en tendens der desværre er forsat, i lighed med medlemsfrafaldet i landets øvrige 57 klubber. Den sportsgren hvor tilstrømningen er stor og hvor der også er ventetid for medlemskab er nu blevet golf.
I 2006 vil der for første gang ikke være tilmeldt hold fra Frederiksværk Tennisklub i SLTU’s holdturnering. Hvis tennis interessen igen skal vækkes til live for alvor kræver det nok international succes, en opgave Danmarks p.t. bedste spiller Kenneth Carlsen kun momentvis har kunnet indfri. Hvis Caroline Wozniacki i de kommende år ryger helt til tops vil det givetvis have en afsmittende virkning på tilgangen til klubberne.
Der bygges nye boliger på livet løs i kommunen og befolkningstallet vil stige i de kommende år, så forhåbentlig ser fremtiden lys ud for Frederiksværk Tennisklub , men det kræver også et godt alternativ til de nuværende baners beliggenhed med gode faciliteter såsom klubhus og ordentlige badeforhold. For det er ikke så meget et spørgsmål om hvis men snarere hvornår klubben skal flyttes til en ny beliggenhed – det bestemmer kommunen.
Men i 2006 er vi stadig på det vante anlæg. Lad os fejre jubilæumsåret på behørig vis, et år hvor vi med en vis stolthed kan se tilbage, og sige at klubben har gjort det godt i de første 100 år. Bestyrelsen vil i form af forskellige aktiviteter gøre sit til at jubilæumsåret bliver markeret i klubben.
Redaktør Steen Bichel.

Back To Top