skip to Main Content

Annette Westh’s svar

DEBAT: Idrætsanalyse – der er sat handling bag

 

Af Annette Westh (A), Formand for sundhed og kultur udvalget

IDRÆT Svar til Steen Hessner og andre der undrer sig, over mine positive kommentarer til DIF´s idrætsanalyse.
Ser man i bilagene på den analyse som DIF netop har lanceret og som samlet giver Halsnæs en sjok placering, kan man læse at Halsnæs ligger på plads nr. 33, hvad udvikling af idrætsanlæg angår. Analysen viser at Halsnæs her er gået 19 pladser frem. Det betragter jeg som godkendt og at vi netop er på vej frem i Halsnæs, hvad bedre idrætsfaciliteter angår.Af selv samme analyse fremgår det også, at der er kommet flere medlemmer over 18 år i foreningerne. Her ligger Halsnæs på plads nr. 49 og er gået 20 pladser frem. For mig kan det også kun være positivt. Der hvor de få foreninger, der har besvaret spørgeskemaet (27% ), dumper Halsnæs kommune helt, er på deres subjektive vurdering af anerkendelse, tilskuds muligheder og påskønnelse af deres frivillige aktivitet, samt idrætspolitikken. Her kan jeg oplyse, at Socialdemokraterne stemte imod, nedlæggelse af Idrættens hædringsdag, samt reduktioner af div. puljer. Så den kritik er fejl adresseret ift. Formands-hvervet for udvalget. Idrætspolitikken tager jeg til gengæld ansvaret for. Den er lavet i et samarbejde med repræsentanter for idrætsforeningerne og jeg kan fuldt ud stå inden for, at vi har fået en decentral strategi at arbejde ud fra, således at borgene i Halsnæs – både unge og ældre – kan dyrke deres idræt i de lokalsamfund hvor de bor og lever og at det dermed er bredde idrætten der er i fokus.

Back To Top