skip to Main Content
Vi forsøger at tage godt imod nye spillere. Der er altid mulighed for at aftale prøvespil før indmeldelse.

Bestyrelses møde 1. nov

Bestyrelsesmøde, onsdag, den 1. november 2017
Tilstede: Martin Olsson DGI, Ingolf, Sussi, Berbel, Leif, Jens Peder og Inge
DGI spurgte til, hvordan det var gået:
Antal medlemmer: 184 i alt, heraf 21 landliggere, altså 163 regulære medlemmer, hvoraf der er mange familiemedlemskaber, mange seniorer, men ikke så mange juniorer på trods af indsatsen med ”klar-parat-tennis” i Vinderød og Ølsted skoler. Forhåbentlig vil næste års indsats i Enghaven og Magleblik skoler give nogle juniormedlemskaber. Carl og Jens Peder er på i 2018.
Tennis tilbuddet til Paraplyen med gratis undervisning ved Carl i forårssæsonen gav 12 ekstraordinære medlemskaber. Samlet kontingentindtægt 83.500 kr. Der har været megen presseomtale om tennisklubbens hul i taget og manglende toilet, hvilket måske er (en del af) forklaringen på den store medlemsfremgang. Start på tennissæsonen og tennissportens dag var en stor succes med deltagelse af politikere og andre interesserede, samt filmoptagelse af DGI.
Biojagten (15 timers selvbestaltet tennis) resulterede i uddeling af 9-11 stk biografbilletter.
Sommertræning ved Carl: Der var blandet respons om Carl fra børn/juniorer, mens de ældre og de dygtige juniorer har været begejstrede (vi har fået 3 licensspillere). Der var ca 5 personer ved Ingolfs træning af nye medlemmer om torsdagen. Mandags-torsdag holdet så mange nye spillere.
Familietennis om søndagen var ikke den store succes, måske var tidspunktet forkert.
Vintertræning: Ca 20-22 juniorer deltager i vintertræning på gymnasiet. (ingen seniortræning) Tirsdag: ca 5 stk (Melina og Johanne) Torsdag: ca 7 stk på 1. hold, ca 4 stk på 2. hold og 6-8 på 3. hold (Carl)
Råd fra DGI:
Ifølge DGI skal man som nyt medlem lære 8 mennesker at kende, så bliver man hængende i klubben. Det kan lade sig gøre, hvis man bliver tilbudt træning, og derved lærer andre at kende. Træneren burde også opfordre spillerne til at melde afbud til træningen, hvis de er forhindrede. Evt kunne man etablere en mentorordning, idet man som nyt medlem er sårbar de første 2 år, for at droppe ud af klubben. Åben tennis mandage og torsdage er en fin mulighed for at tage hånd om de nye. Kommunikation er vigtig, og det er afholdelse af sociale arrangementer også (gerne et arrangement/måned).
Vi har i 2017 afholdt: Tennissportens dag, tapas med vin, 50+ med Melby og klubmesterskaber. Desværre blev sæsonafslutningen med politikere og mad aflyst grundet for få tilmeldinger. For børn: Tennispizza og Klubmesterskaber.
Vi har en udskiftningsprocent på 17-20%. (andre klubber ligger mellem 10-30%).
Det er ligeledes vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på at spotte og uddanne hjælpetrænere, så man hele tiden har unge i pipelinen. Man skifter vaner, når man flytter/skifter arbejde. Gode tidspunkter for arrangementer er hverdage fra 17-18, samt lørdage og søndage formiddage. Frivillighed er et fundament i en forening. Hver gang men har en aktivitet, neddel den i små bidder, find frivillige til at tage sig af de små bidder, og find en koordinator, til at styre det hele. Det er muligvis nemmest for bestyrelsen at gøre det selv, men på den lange bane er det vigtigt, at uddelegere opgaverne.
Der findes forskellige medlemssystemer, hvilket i øjeblikket undersøges hos DGI. Der er systemer som Convensus, Globus data, Klubmobil og Athliit. Sidstnævnte er godt til elektronisk banebooking. Vi burde selv checke de forskellige systemer. Det har vist sig, at mobile pay har hjulpet/lettet meget på diverse indbetalinger. DGI anbefaler dog, at kontingentet lægges ind på folks betalingsservice, således at man skal foretage en aktiv udmelding, hvis man ikke ønsker at spille mere. Måske skulle vi overveje samarbejde med andre foreninger. Asserbo Golfklub savner vinteraktiviteter, men da vi kun har rådighed over en enkelt bane på gymnasiet, er det nok ikke interessant for os. Mini Racketlon (bestående af bordtennis, badminton og minitennis) er en sportsgren på vej op. Måske skulle vi overveje et samarbejde med de to andre klubber, og lave et arrangement efter jul. Paddleton, se længere nede i referatet.
Vi aftalte, at næste møde med DGI finder sted onsdag, den 21. marts 2018 kl 19 hos Berbel.
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Referat godkendt. Jesper fjernes fra hjemmesiden (Berbel).
2. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
3. Status medlemmer og økonomi: Der er pt et overskud på 13.000 kr, idet vi har modtaget flere penge fra kommunen. Vi mangler dog en afregning fra Winnie (Campingpladsen). Kassen: ca 62.500 kr.
4. Dialogmøde 08-11- 2017 arrangeret af Halsnæs Idrætsråd: Sussi og Leif deltager
5. Bankskifte?: Danske Bank billigere end Handelsbanken. Sussi bestemmer, hvad der er bedst.
6. Status forbedring af rammer:
-Strøm installeres (45.000 kr bevilget af kommunen) Radius? laver udendørs strøm, og efter nytår udføres det indendørs arbejde ved lokal elektriker. Hvem der efterfølgende betaler for strømforbruget, vides ikke.
-Sussi og Leif vil renovere klubhuset, flytte rundt på nogen vægge og vinduer, bl.a. flytte boldrummet ned hvor hjørneskabet står, således at boldene kan hentes udefra.
-Udskiftning af nøglesystem med en kodelås koster 60.000 kr. En simpel kodelås koster 3.500 kr. Til gengæld skal koden skiftes jævnligt, og dette skal kommunikeres til alle medlemmer.
-Computer til kassereren, Berbel undersøger, om Jesper (hendes mand) kan skaffe en brugt computer, ellers indkøbes en ny (ca 3.500 kr med Windows og Microsoft)
7. Evaluering af arrangementer: Afslutningsarrangementet med politikere og spisning blev aflyst grundet for få tilmeldinger. En anden gang skal vi lave separat tilmelding til hver del.
8. Status for indetræning: Se oven for
9. Årshjul: Flyttes til næste bestyrelsesmøde, grundet for lidt tid. Ingolf genfremsender Leifs oplæg.
10. Månedens frivillige: Ingolf foreslog vores trofaste web-master onkel Niels. Ingolf sørger for rødvin og overrækkelse, samt foto af begivenheden.
11. Spons fra BRF: BRF har ikke noget budget til sponsering af sportstøj/tasker. BRF medarbejderen undersøger evt en anden kontaktperson. og Halsnæs Avis: Sussi har ikke kontaktet Halsnæs Avis grundet tidsnød, og vi er nu så langt henne på året, at det ikke giver nogen mening at gøre det nu.
12. Kommende arrangementer: Racketlon kunne være en idé med deltagelse af både børn og voksne, søndag den 21. januar 2018 fra kl 13-16. Der skal opstilles 2 skumtennisbaner, 2 badmintonbaner og 2 bordtennisborde. Ingolf checker med gymnasiet, om salen er ledig, samt om vi kan låne bats og badmintonketsjere. Der vil blive præmier og hyggeforplejning. Jens Peder skriver invitationen og tager i mod tilmeldingerne.
13. Julekalendere: Berbel har foreslået, at vi sælger julekalendere for Børns Vilkår. Vi har satset på, at vi kan sælge 100 stk, hvoraf klubben vil tjene 25 kr/stk. Jonatan og Simon står ved centret en lørdag formiddag og sælger forhåbentlig 20 stk hver. Ingolf spørger Villads, Valdemar og Johanne om de også vil være med til at sælge julekalendere. Sælger man 20 stk, får man 1 gratis kalender som belønning og måske en is?
Pengene fra salg af julekalenderne kan gå til en opsparing på en slagmur.
14. Paddletennis: Ken vil gerne søge kommunen om penge til en paddletennisbane (ca 250.000 kr). Det er OK, den kan f.eks. opstilles på græsbanen.
15. Eventuelt:
-Et tennisskilt er på vej. Det skal opstilles på parkeringspladsen.
-Berbel bad om en pep-talk til juniortrænerne (Melina og Johanne). Ingolf taler med dem.
16. Næste møde: Der er ikke sat nogen dato. Det vurderedes pt ikke at være nødvendigt med et møde før generalforsamlingen sidste torsdag i februar.
Inge 22-11- 2017

Back To Top