skip to Main Content

Bestyrelsesmøde juli 19

Bestyrelsesmøde, den 30. juli 2019, kl 19:00 i Klubhuset

Tilstede: Sussi, Leif, Jens Peder, Karen og Inge, samt Niels

 1. Hvad vil vi med anlægget

Der var diskussion om mulighederne og følgende blev besluttet:

-Evt flytning af bane 2, 3 og 4 mod husene i Strandgade for at skabe en sti/opholdsareal mellem banerne, er ikke en god idé. De 3 baner er klubbens bedste, og det vil være synd at grave i dem. Alle var enige.-Det skal undersøges, hvilke minimumskrav Halsnæs Kommune har til et nyt klubhus (muligvis ca 90 m2). Niels (inkl bagland) og Jens Peder anså nyt klubhus og toilet, som værende 1. prioritet. Rob var også positiv.
-Sussi ville gerne undersøge mulighederne for at annektere 3 m fredskov for at skabe en sti/opholdsareal mellem banerne, samt fremskaffe et overslag på renovering af bane 1 og græsbanen. DTF har nogle samarbejdspartnere/konsulenter, som kunne spørges.
-Det undersøges (ved Rasmus Rosendahl, DTF) hvilke fonde, der kunne tænkes at give tilskud til nyt klubhus, og hvilke der ville give tilskud til nye baner.
-Det undersøges, om vi kan opstille et midlertidigt toilet.
-Vi aftalte, at besøge tennisklubber i Nordsjælland for inspiration (Niels undtaget).
-Når ovenstående er afklaret, kan det forhåbentlig give bestyrelsen mulighed for at beslutte, hvilke tiltag, der skal satses på.

 1. Opfølgning på møde hos DGI

Bestyrelsen var til møde hos DGI i Hillerød, (Jonas Øhlenschlæger Hansen) tirsdag, den 18. juni kl 19 for at tale om fastholdelse af medlemmer. Sussi har holdt 2 velkomstmøder med 2 familier, hvilket de var meget glade for.
Der blev ikke fastsat nogen ny dato for mødet med DGI!

 1. Planlægning af aktiviteter august-september

-Grill aften for seniorer, der deltager i diverse åben tennis, inviteres til den 19. august, kl ca 20. Man medbringer selv kød og vin, klubben laver salater og tænder grillen. Inge skriver invitationen.
-Klubturnering for juniorer finder sted lørdag, den 31. august kl 13-17. Der afholdes tenniskonkurrencer for de mindre juniorer og singleturnering for U12 og U14. Efterfølgende uddeles præmier, og der laves pandekager og grilles skumfiduser. Der bliver behov for hjælpere (Rob + flere??).
-Klubturnering for seniorer, med start kl 13. Servering af franskbrød, smør, ost og spegepølse, samt kaffe, te, øl og vand. Inge bager kage.

 1. Vintertræning

Vi får de samme tider på gymnasiet i 2019/20, som vi havde sidste år. Leo er tilbudt at være træner i vintersæsonen. Svar afventes.
Valdemar og Jonathan underviste de små juniorer sidste år, men de har nogle planer i løbet af vinteren?
Villads og Jonathan Hessner foreslås at tage trænerkursus (1200-1300 kr/person)

 1. Tilbud til gymnasieelever og andre nytilkomne – introduktionstræning

Fra medio august til slut september fortsætter Ingolf med introduktionstræning, mod betaling.

 1. Orientering om økonomi/medlemstal/nedsættelse af kontingentpriser pr 1/8-2019

Sussi informerer, at vi er 155 medlemmer + 18 landliggere. Der er indgået 3.700 kr i udlejning af baner, samt 560 kr fra Winnie.

Kontingentet sænkes fra 1/8 2019 til:

550 kr/person for seniorer

325 kr/person for juniorer og studerende

Overskud: 26.500 kr

 1. Færdiggørelse af årshjulet

Leif udleverede et forslag i hardcopy til hvert bestyrelsesmedlem, med besked om:

-at komme med evt rettelser af det skrevne

-at tilføje punkter, der mangler

-at tilføje, hvem der er ansvarlig for de enkelte punkter

-at lave en kort beskrivelse af de enkelte opgaver

HUSK NU AT GØRE HJEMMEARBEJDET!!!!

 1. Lennarts pokal

Lennarts pokal skal udleveres igen i år, til en spiller der har gjort det særlig godt. Desværre må der ikke indgraveres i den. Rob kontakter Ingolf, som står for de unge spillere, der deltager i turneringer, for at høre nyt og evt finde et emne.

 1. Kulturens dag den 7. september, fejring af kanalens 300 år, aktiviteter foran Gjethuset

Sussi taler med Søren Wurst (Halsnæs Kommune) om de nærmere detaljer. Rob ville evt dele flyers ud, evt kunne vi spille minitennis.

 1. Næste møde blev aftalt til tirsdag, den 1. oktober kl 19.

Vi aftalte, at det skulle være hos Sussi og Leif, men der var vi sidste gang, så jeg vil derfor tillade mig at bestemme, at det skal være hos mig: Heilmannsvej 2.

 1. Referatet fra bestyrelsesmøde den 21. maj 2019 blev godkendt til sidst.

Inge

30-07-2019

Back To Top