skip to Main Content

Brugsretsaftalen

Redegørelse for arbejdet med brugsaftale, bane renovering og nyt klubhus 27/2 2020.

 

Medio maj 2019 fik vi så den længe ventede tilladelse til en 25-årig brugsaftale på vores nuværende beliggenhed.

Den blev givet af Halsnæs Kommunes byråd med stemmer fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Imod var Venstre og Dansk Folkeparti.

Glæden var stor, og især for mig og Leif, der overværede byrådsmødet, blev det en overvældende oplevelse.

Maj blev til juni, sommerferien kom og først i sidste halvdel af august, holdt vi møde med kommunens embedsmænd, med henblik på at få arbejdet med den endelige udfærdigelse af brugsaftalen sat i gang.

Inden da havde vi holdt bestyrelsesmøde, og her blev det bestemt, at et nyt klubhus med toilet/bruser og omklædning står øverst på ønskelisten.

Så fik vi besøg af Lars Elkjær, forenings-konsulent i DTF. Han kunne fortælle os, at vores nuværende anlæg var stort nok til vores medlemstal– altså 4 baner, et klubhus, og så ville han også anbefale os, at få bygget en paddel-tennisbane. På vores forespørgsel anbefalede han os også at få den ene bane omlagt til en ”helårsanvendelig” bane med lys.

Kommunen har hele tiden stået helt fast på, at vi selv skal skaffe pengene til renoveringen. Det er vi fra første møde blevet orienteret om. Altså skal vi ud til diverse fonde for at skaffe penge til hus og bane.

Forhandlingerne om indholdet i brugsaftalen trækker ud. Det er kommunens Ejendoms-sektion, der står for udfærdigelsen og ikke medarbejdere fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, så nu er det mere konkret, og jeg er meget glad og tryg ved Ane Davidsens hjælp hermed. Vi får ikke en kontrakt, der opfylder alle vores krav og ønsker.

Nu er det sådan, at kommunen har indkaldt os, og det er kommunen, som tilbyder os en kontrakt. De ejer jorden, vi ligger på.

Eksempelvis vil kommune ikke give køb på en 6 mdr. opsigelsesret. Vi fik også forelagt et udkast, hvor vi kun fik økonomisk kompensation, hvis vi bliver opsagt. Altså bare en slags plaster på såret. Det har vi fået ændret, så nu får vi godt nok ikke krone for krone, men en bedre erstatning end en kompensation ville have givet os. Vi har også fundet ud af, at det tidligere byråd har solgt det stykke jord, som forbinder parkeringspladserne i Strandgade med stien op til banerne. Winnie er nu ejer at det jord. I dag har vi reelt ingen adgang fra Strandgade til vores anlæg.

Det viser sig også, at kloakafgiften på denne store grund, som vi er en del af, vil løbe op i 750.000 kr. Altså hele kolonihavegrunden. Det kan og vil vi ikke betale! Vi tillod os derfor, at rette henvendelse til Helle Lunderød før jul, og nu skal vi til møde med Ejendomssektionen. Kommunen er kommet med et forslag: Det stykke jord rundt om klubhuset udmatrikuleres, så vi kun skal betale tilslutningsafgift for det. Det vil betyde, at vi kan nøjes med at betale ca. 94 t.kr. Kommune tilbyder også, at vi låner beløbet af dem, mod en rimelig (hurtig) tilbagebetaling.

Vi har jo lige fra første færd vidst, at vi selv skal skaffe pengene til det projekt. Bestemt en stor mundfuld. Det sker åbenbart mange steder her i landet, at diverse fonde træder til, og bevilger penge til sådanne projekter. Kommunen har fra første færd lovet at hjælpe os med disse ansøgninger. Det har DTF også, men her siger DTF foreningskonsulent, at det vil være fornuftigt, at benytte en professionel fundraiser. Derfor har Inge og jeg været på kursus hos DTF i slutningen af januar for at høre mere om fundraising. Efterfølgende har jeg taget kontakt til firmaet som DTF samarbejder med og forelagt vores projekter. Kommunens ønske om en 6 mdr. opsigelse og vores manglende egenkapital viser sig at udgøre et problem.

Svaret er bestemt ikke opløftende: Store fonde giver ikke penge til projekter, hvor brugsaftalen ikke mindst indeholder en 10 års uopsigelighed. Og så skal klubben have en egenkapital på ca. 40 % af projektprisen. Det har vi ikke.

Vi forventer, at et nyt klubhus vil koste ca. 1.2 mio. Banerenoveringen ca. 250 t.kr.

Vi har derfor på sidste bestyrelsesmøde bestemt, at vi igen henvender os til Helle Lunderød, og forligger hende sagens realiteter. Brevet til Helle Lunderød er skrevet. Inge har hjulpet mig med det, og hun mener nok at Helle vil blive list irriteret over at vi igen skriver til hende. Derfor har jeg i dag henvendt mig til Kommunens idrætskonsulent Jesper Therkildsen og til den juridiske konsulent Niels Jørgen Yde Larsen. Begge viste stor forståelse for vores problemer. Det blev derfor aftalt, at vi kommer til møde med Niels Jørgen Yde Larsen næste torsdag og sammen ser vi på problemerne med brugsaftalen. Så anbefaler de os at vi søger den Kommunale pulje til idrætsinvesteringer om hjælp. Her er der fra 2021 og frem til 2023 2 mio. pr. år, som skal uddeles gennem Idrætsrådet.

Selvfølgelig kan de ikke stå og love os, at politikerne siger ja. Men nu synes jeg dog, der er et håb.

Det vil være en mulighed for at få den manglende startkapital til projekt klubhus. Ca. 500 t.kr. – eget arbejde. Vi forventer selv ved at kunne skaffe den nødvendige egenkapital til renovering af bane: Kontingentforhøjelse, i et eller to år selv at forårsrenovere vores baner og hvis heldet er med os, så får vi også nogle sponsorindtægter.

Jeg vil lige for god ordens skyld sige, at vi fra bestyrelsens side arbejder videre på at få en så god aftale med kommunen som muligt, og at vi på ingen måde indgår aftaler om renovering eller bygning af hus, pantsætning m.v. før end vi har fået generalforsamlingens godkendelse.

Skulle det mod forventning vise sig, at den brugsaftale vi kan få, bliver så dårlig, at vi ikke kan få finansieret vores projekt gennem diverse fonde, spørger vi selvfølgelig også generalforsamlingen.

Forhandlinger tager tid, også mere end jeg havde ventet, men godt begyndt er halvt fuldendt. Så tingene må tage den tid det tager.

Leif har lavet nogle tegninger over anlægget og et klubhus, sådan som vi på nuværende tidspunkt kunne tænke os det. De ligger til gennemsyn her.

De vil også blive ophængt i klubhuset.

Sussi W. 27/2 2020

Back To Top