skip to Main Content

Brugsretsaftalen

Tennisklub får lov at blive i midtbyen

Flertal i byrådet for 25-årig brugsretsaftale med Frederiksværk Tennisklub

Af

Kim Larsen

SPORT OG POLITIK I årevis har Frederiksværk Tennisklub måttet leve med forskellige kommunale planer om at flytte klubben væk fra den nuværende placering ved Peder Falstersvej midt i Frederiksværk. Både området ved Frederiksværkhallen og ved Enghaveskolen (Frederiksværk Skole) har været på tale.

Frederiksværk Tennisklub har hidtil haft en aftale med Halsnæs Kommune med opsigelse på et år. Usikkerhed omkring fremtiden har i flere år sat klubbens ønsker om f.eks. et tidssvarende klubhus og nyanlæg af tennisbaner på ‘stand by’.

Trods de mange års usikkerhed er Frederiksværk Tennisklub faktisk i rivende udvikling. Således steg antallet af medlemmer fra 76 medlemmer i 2014 til 168 i 2017.

På et møde torsdag aften har Halsnæs Byråd nu gjort en ende på tennisklubbens usikre situation, idet et flertal har besluttet at give Frederiksværk Tennisklub en 25-årig brugsret på det nuværende areal.

Om det var helt slut med usikkerhed for klubben, var der dog ikke enighed om, idet kommunen kan opsige aftalen med blot et halvt års varsel – men så skal det ske med erstatning til klubben.

Ikke enighed

Udvalgsformand Helle Lunderød (A) indledte med at konstatere, at Frederiksværk Tennisklub i mange år har ønsket en afklaring af deres placering.

Hun lagde op til et brud på den idrætsstrategi, som Halsnæs Kommune har arbejdet efter i flere år. En strategi, der bl.a. går ud på at samle kommunens idrætstilbud i fire centre: Magleblik (Frederiksværk), Hundested, Melby og Ølsted.

“Jeg synes, man skal være åben overfor at ændre, hvis det giver mening. Jeg kan kun se fordele i at fastholde placeringen i bymidten,” sagde Helle Lunderød og nævnte bl.a. at tennisklubben vil kunne fastholde sit samarbejde med gymnasiet og vandrehjemmet og udbygge et spirende samarbejde med UKC og Paraplyen.

“Imod taler, at man berøver kommunen muligheden for boliger på området. Men der er stadig arealet med nyttehaverne, hvis man vil byfortætte her,” påpegede Helle Lunderød.

Sune Raunkjær (V) syntes ikke der var grund til at tilsidesætte den idrætsstrategi, som et enigt byråd tidligere har vedtaget:

“Vi mener absolut, at vi skal følge idrætsstrategien. Vi så gerne tennisklubben op på Magleblik og arealet i midtbyen brugt aktivt til den byfortætning, vi alle gerne vil have.”

“Helle siger, at nu afklarer vi tennisklubbens fremtid. Det er i hvert fald noget vrøvl. Aftalen kan opsiges med et halvt års varsel, mod en passende kompensation – så deres fremtid er ikke mere sikker, end den er nu. Det er nærmest at stikke dem blår i øjnene,” lød det videre fra Sune Raunkjær.

Helle Lunderød afviste, at tennisklubben får stukket blår i øjnene:

“Vi har haft en god snak med klubben, og det klubben allermest ønsker sig er at blive,” fastslog hun.

“Vi får brug for at byfortætte. Men det bliver svært at sætte en spade i jorden i denne kommune, hvis vi ikke er indstillet på at tage nogle ofre en gang imellem,” konstaterede Sune Raunkjær inden sagen blev sat til afstemning.

Den 25-årige brugsretsaftale med Frederiksværk Tennisklub blev vedtaget med de velkendte cifre 13-8. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte for, mens Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.

Publiceret 24 May 2019 11:26

Back To Top