skip to Main Content

Corona update

Kære idrætsforening

DGI og DIF tilpasser anbefalinger om udendørs idræt

Idrætsforeninger kan nu starte op med udendørs aktiviteter uden kropskontakt, når de generelle krav og anbefalinger overholdes.

DGI og DIF tilpasser anbefalingerne til idrætsforeningerne. Fremover lyder budskabet, at udendørsidræt uden kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

DGI og DIF har i flere uger arbejdet intenst sammen med sundhedsmyndighederne for at opnå klarhed for, hvordan udendørs idrætter kan åbne i foreningsregi, og mandag kom Sundhedsstyrelsen med retningslinjer for udendørs idrætter.

For DGI og DIF er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det indebærer blandt andet:

At man ikke må samles flere end 10 personer
At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.
Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DGI og DIF desuden, at man er opmærksom på:

Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.
Ovenstående er ikke en facitliste på, hvordan aktiviteterne kan udføres i praksis. Der kan nemlig være stor forskel fra idræt til idræt og fra forening til forening på, hvordan fx medlemssammensætningen og de fysiske forhold er. Derfor bør hver enkelt forening overveje, hvordan den eventuelt kan genoptage sine aktiviteter på forsvarlig vis.

Og det er ikke alle idrætsforeningerne, der nu kan sætte gang i nogle af aktiviteterne igen.

”Det her er den første spæde åbning af idrætten, og vi er rigtig glade for, at sundhedsmyndighederne har givet os retningslinjer, så nogle aktiviteter kan starte op i idrætsforeningerne igen. At mødes i idrætsforeningerne skal selvfølgelig være sundhedsmæssigt forsvarligt, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at man i mange idrætsforeninger fortsat ikke kan mødes fysisk, selvom vi alle savner at mødes i vores aktive fællesskaber,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.DGI og DIF vil fortsat have en tæt dialog med myndighederne for at sikre, at kommende åbninger af idrætten sker sundhedsmæssigt forsvarligt.

Download plakat fra Sundhedsstyrelsen

Med venlig hilsen

DGI og DIF

Back To Top