Nyheder

Velkommen til vores nye hjemmeside 

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Frederiksværk Tennisklub, søndag, den 25. april 2021

 

1)      Eksisterende formulering                                                 Forslagsstiller: Bestyrelsen

§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse sker for en sæson af gangen ved at betale det opkrævede kontingent. Sæsonen går fra 1. maj til 30. april det følgende år. For gæster gælder særlige bestemmelser, der fastsættes af bestyrelsen. Interesserede har lov til at spille gratis tennis i hele maj måned eller, hvis det er senere på sæsonen, to gange kontingentfrit inden for en uge, hvorefter indmeldelse må finde sted, hvis fortsat spil ønskes.

 

Ny formulering:

§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse sker for en sæson af gangen ved at betale det opkrævede kontingent. Sæsonen går fra 1. maj til 30. april det følgende år. For gæster og interesserede gælder særlige bestemmelser, der fastsættes af bestyrelsen.

 

2)      Eksisterende formulering                                                 Forslagsstiller: Bent Schou Petersen

§ 2. Formål

Foreningens formål er, med udgangspunkt i fællesskabet og foreningens sociale liv, at give medlemmerne adgang til at spille tennis og at fremme interessen for tennissporten.

 

Bent er modstander af et hvert engagement, der ikke er i overensstemmelse med formålsparagraffen. Han giver også udtryk for, at medlemmernes penge, skal bruges i overensstemmelse med samme.

Bestyrelsen vil spørge, om generalforsamlingen er enig i Bents holdning, eller om bestyrelsen må arbejde på etablering af en padelbane. Padel er en hurtig voksende sportsgren. Det er sjovt, det er nemmere at spille end tennis, og det tiltrækker mange yngre folk. Mange tennisklubber etablerer padelbaner, som hurtigt bliver fuldt belagt.

 

3)      Eksisterende formulering                                                 Forslagsstiller: Bent Schou Petersen

§ 17. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Ny formulering foreslået af Bent Pedersen:

§ 17. Vedtægtsændringer
Til beslutninger om ændring i denne vedtægt kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i § 12, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

17-04-2021

 

 

 

 

 


 

Udendørsbanerne er lukkede, dog kan bane 1 benyttes med forsigtighed. Vi takker vore sponsorer