skip to Main Content

Gen.forsamling 15

Referat

Ekstraordinær generalforsamling d. 19.03.15.

Thomas Hansen, afgående formand,  byder velkommen og orienterer om, at det har været nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, idet der på den ordinære generalforsamling ikke var nok kandidater til en ny bestyrelse.

Thomas beder Ane Davidsen om at være dirigent under generalforsamlingen. Ane accepterer og kan konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i forhold til klubbens vedtægter.

1: Valg af ny bestyrelse

Følgende stiller op og vælges:

Ingolf Skov, formand

Sussie Witthøft Ramussen, kasserer

Berbel Hansen, bestyrelsesmedlem

Suppleanter: Leif Pedersen, Jens Peder Pedersen

Revisor: Ane Davidsen

Steen og Annette Hessner fortsætter som menige bestyrelsesmedlemmer

Ingolf orienterede kort om, at den nuværende bestyrelse samt Leif har mødtes i mellemtiden og har gjort sig nogle overvejelser om, hvor den nye bestyrelse ønsker klubbens udvikling drejet hen. Ved mødet deltog Martin Olsson fra DGI også.

  • Man vil kommunikere mere offensivt og direkte med medlemmer via mails og i langt højere grad informere via hjemmesiden. Derfor udkommer det fysiske klubblad ikke længere.
  • Det er afgørende, at klubben får flere juniorer og i det hele taget medlemmer. Der vil blive forsøgt klar-parat-tennisstart med 2 af kommunens folkeskoler.
  • Ingolf og hans faste tennismakker Michael Nielsen tilbyder voksentræning for begyndere.
  • Klubben vil deltage i kommunens sundhedsuge.
  • Bestyrelsen vil forsøge via fonde at søge nyt/ekstra udstyr til klubben.
  • Tiltag til vintersæsonen er under overvejelse.

Sussie orienterede om at bestyrelsen selvfølgelig har fokus på den dårlige økonomi og vil forsøge at ramme et underskud på ikke mere end 5.000 kr.

Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at yde en ekstra frivillig indsats fx ved baneklargøring og banelukning, for ved at stå sammen er det muligt at løfte opgaven trods det snævre økonomiske råderum, så klubben kan overleve.

Kommunen vil som noget af det første blive kontaktet mhp. et møde vedr. afholdelse af udgifter til baneklargøring. Desuden får nyt klubhus høj prioritet i forhold til kommunen.

Det er lykkedes at få en ungdomstræner, Frederik, samt en trænerassistent, Mario.

Der er forslag om late-evening-tennis som en indendørsaktivitet for seniorerne. Har tidligere været prøvet med succes.

2: Forslag om familiekontingent

Der er enighed om, at bestyrelsen får mulighed for at tilbyde et intro/kampagnetilbud i indeværende år. Bestyrelsen skal ved næste generalforsamling fremlægge forslag om evt. udvidelse af forskellige kontingent-typer.

Back To Top