skip to Main Content
Vi forsøger at tage godt imod nye spillere. Der er altid mulighed for at aftale prøvespil før indmeldelse.

Forskelsbehandling

Forskelsbehandling

Annette Holst Hessner, Gartnerstien 6, Frederiksværk

Lokalavisen uge 13 2017

TENNISKLUB Tak til Sussi Witthøft og Ingolf Skov for i Halsnæs Avis d. 22. marts at have givet et humoristisk indspark i debatten om, hvilke kummerlige forhold en del af kommunens idrætsklubber arbejder under. Efter snart fire år, hvor Venstre har haft magten i kommunen, må det nu stå lysende klart for alle de små idrætsklubber, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet på nogen måde interesserer sig for disse klubber og deres medlemmer. Det har handlet, handler og vil fortsat handle om, at fodbold og visse kampsportsklubber har fine vilkår, mens resten af klubberne kan se langt efter acceptable vilkår. Hvis politikerne ikke kan finde nye penge – altså penge der ikke i forvejen er øremærket til idrætten (læs: fodbold), kommer der ganske enkelt ikke til at ske nogen forbedringer af de vilkår, som de små idrætsgrene i Halsnæs har. Det betyder, som det har betydet – og fortsat vil betyde, at befolkningens sundhedstilstand er ringere end i andre kommuner bl.a., fordi det nu engang ikke er alle, der spiller fodboldSå næste gang Halsnæs kommer ud med dårlige resultater, så stå ved det og erkend, at en del af forklaringen er den vildt skæve fordeling af de kommunale idrætsmidler. Den løbende vedligeholdelse af kunstgræsbaner er meget bekostelig. Så vidt jeg forstår, er det kommunen, der betaler dette. Tennisklubben må derimod selv betale for den årlige klargøring af baneanlægget. I en helt anden sammenhæng stødte jeg på den interessante oplysning, at det er kommunen, der står for rengøringen af Melby-Liseleje Idrætsforenings klubhus. En lille klub med et sølle klubhus med hul i taget og uden strøm og vand må til gengæld klare sig selv. Lignende historier kan andre af de små specialklubber også komme med. Vi må trøste os med, at ligesom humlebien ikke ved, at den ikke burde kunne flyve, så burde de små klubber for længst være bukket under for den urimelige forskelsbehandling, der foregår på kommunalt plan.

Back To Top