skip to Main Content

Gen.forsamling 20

Kære medlemmer af Frederiksværk Tennisklub
Vi inviterer hermed til ordinær generalforsamling, torsdag, den 27. februar kl 19 på Frederiksværk Camping og Vandrehjem, Strandgade 30.
Dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab

4. Kassereren fremlægger budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Sussi og Leif er på valg og modtager genvalg

7. Valg af 2 suppleanter, Jens Peder Pedersen modtager genvalg

8. Valg af revisor, Niels Black modtager genvalg

9. Behandling af indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen

10. Eventuelt

Tennisklubben byder som altid på en let anretning.

Vel mødt
Bestyrelsen

Back To Top