skip to Main Content

Gen.forsamling 12

Ordinær generalforsamling i Frederiksværk Tennisklub.

 

 Torsdag den 23. februar 2012 klokken 19.00.

Frederiksværk Vandrerhjem.

Referat.

  1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ane Davidsen som dirigent. Hun blev valgt og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dirigenten gav ordet til formanden.

  1. Formandens beretning.

Beretningen bliver en meget kort en af slagsen, og den vil næsten udelukkende handle om fremtiden. Indkaldelsen kommer denne gang ud med brev, da det er af afgørende betydning, at alle medlemmerne er informeret om, det der står på spil her.Tennisåret 2011 har igen været et år med medlemsfremgang og god økonomi trods uændrede kontingentsatser. For tre år siden var vi 90 medlemmer, og nu er vi oppe på 120. Af dem er ca. 45 juniorer, og der har således været en pæn Carolineeffekt. Driftsoverskuddet var sidste år det største i mange år, og i år balancerer det nogenlunde, så et eller andet sted går det meget godt. Det er dog stadig lidt trist, at vi ikke har så meget at bruge succesen til. Vi har ikke så meget at tilbyde nye medlemmer, men der har dog været lyspunkter. Først og fremmest tak til klubbens mange aktive medlemmer.Efterår 2010 var Goran (juniortræner gennem flere år) udsat for et trafikuheld, som resulterede i, at han fik et piskesmæld. Det så sort ud for den kommende vintersæsons træning. Heldigvis var der en tenniskyndig blandt juniorforældrene, og han (Thomas Hansen) blev overtalt til at tage over for Goran. Thomas blev så glad for det, at han har valgt at fortsætte. Desuden har to af ungdomsspillerne været på trænerkursus (Kia Skeen og Igor Andrasevic). De har siden foråret fungeret som hjælpetrænere for Thomas og Ingolf. Så håber vi bare, at Goran snart bliver frisk nok til at kunne optage sin trænergerning. Juniorafdelingen vokser fortsat. Juniorerne har været fordelt på tre træningshold, og sidst på sommersæsonen kom der over 30 stabile børn og unge hver uge. Vinteren 2011/12 har vi derfor også måttet oprette tre hold. Et hold der spiller på et stort net, og to hold der spiller minitennis på badmintonbaner. Der er et sted mellem 20 og 25 stabile børn, som kommer hver uge og træner tennis. I vinteren 2010/11 havde vi et u12 minitennishold med i SLTUs holdturnering. Det gik godt, og de endte med en tredjeplads i puljen. I sommer havde vi så både et u12 hold og et u10 minitennis hold med. U12 holdet klarede det hæderligt og endte på en fjerdeplads. U10 holdet klarede det rigtig godt og endte med en andenplads. I denne vintersæson har vi et u13 minitennishold med og det er jo førstepladsen vi mangler til samlingen, så det håber vi på.I juli måned havde vi igen fire dages tenniscamp i klubben. Vejret var med os, og der blev spillet tennis på livet løs af ca. 20 børn i alderen 7-12 år. En træner udefra stod for campen godt hjulpet af Kia og Igor, som er klubbens egne hjælpetrænere. Klubmesterskaberne blev afviklet på trods af en våd sommer og mange udsatte tenniskampe. I herresingle måtte den regerende mester Steen Hessner overgive klubtronen til yngre kræfter, klubbens nye juniortræner Thomas Hansen, der i sine unge dage spillede tennis på topplan i Danmark. Den nu ikke mere helt unge Steen klarede sig rigtig flot mod overmagten – specielt i første sæt, men han måtte se sig slået med 7-5 og 6-1. I juniorsingle stod sidste års vinder Igor Andrasevic over for den noget yngre Noah Rasmussen. Selvom der aldrig var tvivl om resultatet, så kæmpede Noah bravt, hvilket også kan ses på resultatet. Igor vandt med 6-2 og 7-5. I double havde klubbens bedste spiller Thomas Hansen slået sig sammen med klubbens bedste juniorspiller Igor Andrasevic. Der klarede de sig som forventet og vandt med 6-3, 6-3 i finalen mod Michael Nielsen og Ingolf Skov. Michael og Ingolf var dog enige om, at de på skift spillede ualmindeligt dårligt. Om det er fordi, de er dårlige tabere, eller om det var vindernes fortjeneste, at de ikke spillede godt, må stå hen i det uvisse. I minitennis var Noah Rasmussen også i finalen. Her stod han over for Frederik Jensen. Det blev en tæt og spændende kamp. Efter 25 min. var Noah foran 6-5 og vandt dermed. Dette til stor skuffelse for Frederik, der ellers var favorit, da han spillede første single på klubbens u10 hold. Men på dagen var det Noah, der var bedst. Afslutningsvis vil jeg sige tak for denne sæson. Vi har fået reduceret en smule i vores haltider, men til gengæld er de blevet flittigt brugt. Årets kedelige nyhed og det egentlige indhold i denne generalforsamling er, at Otto, Per og Bent holder op i bestyrelsen. Annette og Steen vil gerne fortsætte, men de ønsker ikke at overtage klubbens centrale poster. Vi mangler altså mindst tre bestyrelsesmedlemmer, og klubben skal have en formand og en kasserer, der tegner klubben i forhold til omverdenen. Den kan efter min bedste vurdering ikke eksistere uden.

 Revideret regnskab.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Det blev godkendt uden bemærkninger.

  1. Valg.

Otto, Per og Bent genopstillede ikke. Da man ikke vidste, om der kunne vælges en bestyrelse, vedtog generalforsamlingen at lægge punktet før alle fremadrettede punkter.

Der var heldigvis folk der meldte sig, og bestyrelsen ser herefter ud som følger:

Formand.   Thomas Hansen
Bellisvej 6     3300 Frederiksværk
Telefon: 41 81 76 89
E-mail: thomas@FTennis.dk

Kasserer.  Michael Jensen
Pilevej 1  3300 Frederiksværk.
Telefon: 47 77 11 31          Mobil: 40 99 50 16
E-mail: michael@FTennis.dk

Bestyrelsesmedlem.  Annette Hessner
Gartnerstien 6  3300 Frederiksværk
Telefon: 47 72 58 57
E-mail: annette@FTennis.dk

Bestyrelsesmedlem.   Steen Hessner
Gartnerstien 6  3300 Frederiksværk
Telefon: 47 72 58 57
E-mail: steen@FTennis.dk

Bestyrelsesmedlem.   George Nastasijevic
Egevej 15   3300 Frederiksværk
Telefon: 40 88 81 87
E-mail: george@FTennis.dk

Suppleant. Snjezana Skrivanek
Strandvejen 27 B   3300 Frederiksværk
Telefon: 22 87 34 94
E-mail: snjezana@FTennis.dk

 Suppleant.  Anders Larsen
Møllevangsvej 2    3200 Helsinge
Telefon: 22 77 21 72
E-mail: anders@FTennis.dk

Revisor.   Ane Davidsen
Løvsangervej 6 3300 Frederiksværk
Telefon: 47 74 81 16
E-mail: ane@FTennis.dk

  1. Budget.

Efter en livlig debat vedtog generalforsamlingen et budget, hvor formuen blev nedbragt med cirka 16.000 kr. Dette med baggrund i den nyvalgte bestyrelses ønsker om en aktivitetsudvidelse på baneområdet og juniorområdet.

 Fastlæggelse af kontingent.

I forlængelse af det foregående punkt vedtog generalforsamlingen en kontingentforhøjelse. Senior kontingentet er herefter 850 kr. og juniorkontingentet 425 kr. Baggrunden var den nyvalgte bestyrelses ønsker om en aktivitetsudvidelse på baneområdet og juniorområdet.

  1. Indkomne forslag.

Intet til punktet.

  1. Eventuelt.

Intet til punktet.

Referent:                                                                                             Dirigent:

Bent Petersen                                                                                      Ane Davidsen

 

Back To Top