skip to Main Content
Vi forsøger at tage godt imod nye spillere. Der er altid mulighed for at aftale prøvespil før indmeldelse.

Højde springer igen

DTF Klub

Højdespringere 2017

Top15
Kære Frederiksværk Tennisklub

Tillykke – jeres klub er i top-15 over højdespringere i medlemsvækst fra 2016 til 2017! Med andre ord er netop jeres klub én af de 15 klubber blandt knap 300 DTF-klubber, der har klaret det bedst – målt på medlemsvækst.

Fra Dansk Tennis Forbund vil vi gerne præmiere og markere dette. Vi håber I er med på dette – til inspiration for alle andre tennisklubber i Danmark.

Præmie til klubben

Som tak for indsatsen vil DTF og HEAD forære jer 6 dz HEAD bolde, som en præmie for jeres flotte resultat. I skal blot fremsende adresse til brug for levering af boldene til Michael Østergaard Hansen.

Der vil ligeledes fremsendes en klubspecifik diplom, som kan hænges op i klubben, som bevis på det gode stykke arbejde.

SEND MAIL

DTF har lavet et kort spørgeskema, som vi vil bede jer udfylde – det handler ganske simpelt om jeres medlemsvækst. Har I gjort noget specielt? Hvilke tiltag mener I selv, har givet jer medlemsvækst? Det tager kun 10 minutter at udfylde spørgeskemaet. Jeres svar vil være inspiration for knap 300 andre tennisklubber.

Vi håber I vil bruge lidt tid på at fortælle om jeres gode erfaringer og resultater.

GÅ TIL SPØRGESKEMA
DTF vil lave en opsamling af input fra alle landets top-15 klubber og dernæst lave nyhed/artikel på diverse DTF-platforme til inspiration for alle landets tennisklubber – vores fælles målsætning er at flere landet over skal få gavn og glæde af vores fantastiske sport! I forbindelse med denne nyhed vil alle top-15 klubberne naturligvis blive nævnt!

I er meget velkomne til at fortælle jeres medlemmer, at I har opnået dette flotte resultat. I kan eventuelt printe denne mail, og hænge den op i klubben.

Endnu engang tillykke med det flotte resultat, og den gode indsats.

På vegne af Dansk Tennis Forbund

Back To Top