skip to Main Content

Læserbreve uge 14+15

Uddrag af Læserbrev uge 15 lokalavisen:

Svar på kritik af idrætsinvesteringer

Annette Westh, (A) formand for Sundhed og Kultur udvalget

I Idrætsstartegien blev det besluttet, at vi skal have et bredt udvalg af idrætsfaciliteter, med en lokal forankring, så man kan dyrke sin sport decentralt, hvor man bor. Idrætsfaciliteterne skal samles omkring de to centrale idrætscentre i henholdsvis Frederiksværk og Hundested og de to centre i nærmiljøet i henholdvis Melby og Ølsted, hvilket er ensbetydende med, at den fremtidige idrætsudvikling i vides muligt omfang forankres omkring disse centre.

I forhold til Frederiksværk Tennisklubs mangelfulde klubfaciliteter har udvalget netop modtaget en invitation fra klubben med det formål at få kigget på, om det skulle være muligt at afhjælpe nogle af problemerne på den korte bane.

Læserbreve uge 14 lokalavisen

Tennisklubben  har så absolut noget nær  kommunens dårligste  klubforhold.

Jannick Kristjansson, Hundested

Fodbold for millioner

IDRÆT  Efter at have læst de sidste ugers indlæg fra henholdsvis Kim Daubjerg, MLI , Socialdemokratiet samt Thomas Møller Nielsen, Venstre, omkring de tocifrede millionbeløb til kommunens fodboldklubber, så bliver jeg harm over at læse, at Frederiksværk Tennisklub endnu en gang er blevet syltet af politikerne. Glemt er borgmesterens smukke ord for to år siden, om at selvfølgelig skulle tennisklubbens store problemer løses. Tennisklubben har så absolut noget nær kommunens dårligste klubforhold. Utæt klubhus uden el-vand-varme-bade- og toiletforhold, og hvor Thomas Møller Nielsen nok så arrogant udtaler, at så må tennisklubben vel bare få en aftale med vandrehjemmet 200 meter derfra om at bruge deres toiletter. Disse forhold skulle han da vist lige byde sine fodboldvenner. Jeg har svært ved at tro, at tennisklubben har dårligere forhold end MLI, hvor kommunen nu vil bruge godt 10mill. til renovering af klubhus og en ny kunstgræsbane. Hvis kommunen fremover skal pleje og servicere 3 kunststofbaner af tkr. 500 pr. år, samt hvert 10år renovere top belægningen til 2-3 mill. pr. bane, så kan jeg godt se, at der ikke bliver råd til renovering af klubhuse eller nyetableringer til andre idrætsgrene i årene fremover. Disse forhold bevirker at de små idrætsforeninger, får svært ved at overleve i årene fremover. Det rimer jo ikke rigtigt med at kommunen udadtil ønsker et så varieret og alsidigt idrætsliv som muligt, når den politik man fører så har den stik modsatte betydning. Det står derfor klart, at hvis man ønsker anden idræt i kommunen end fodbold og håndbold, så skal man ikke stemme på Venstre og Socialdemokratiet ved det kommende valg.

Uholdbart og træls

Jesper Kirkebye Andersen, byrådskandidat radikale venstre. Ølsted

IDRÆT Indlægget fra Frederiksværk tennisklub, står i skærende kontrast til den reaktion, jeg fik på mit skriv “Glæden over idræt” for nogle uger siden, hvor Thomas Møller Nielsen mente, at jeg var “helt ved siden af skiven” og at der aldrig før har været brugt så mange penge på idrætten. Jeg bliver ked og trist over at en velfungerende tennisklub, og det kunne for den sags skyld være en hvilken som helst anden klub, skal kæmpe med kummerlige forhold, det er helt forkert og igen et godt billede af idrætsområdets vilkår og betingelser her i Halsnæs. Jeg skal ikke remse alle de udfordringer op tennisklubben har, blot konstatere at jeg ikke var helt ved siden af skiven! Det har intet med visioner eller helhedsplaner for idrætsområdet at gøre, når man lapper lidt her og der på utidssvarende eller ligefrem faciliteter, der er gået helt fra hinanden, her hjælper 26 millioner  ikke meget, når mange skal tilgodese. Jeg vil arbejde hårdt for at idrætsområdet i Halsnæs, ikke bare kommer på omgangshøjde med andre kommuners idrætsfaciliteter, men at vi ligger blandt de bedste. Sådan en situation som tennisklubben oplever, skulle aldrig været kommet så langt, glem idræts analyser til mange penge, tag i stedet ud og besøg klubberne, snak med dem og gå tilbage for at lave en helhedsorienteret plan for idrætsområdets, så ikke der vælter flere skeletter ud af skabet. Jeg forstår godt tennisklubbens usikkerhed, og den uvished om de har et sted at være i morgen eller vandet fosser ind i klubhuset, det er uholdbart og træls. Vi vil i Radikale venstre prioritere idrætsområdet og finde finansieringen, ved blandt andet at skære ned på de mange konsulenter kommunen bruger, men også gå aktivt ud og finde samarbejdspartnere, der vil og tror på at dyrke idræt er vejen frem, ikke bare på hygge plan, men også på elite niveau.

Back To Top