skip to Main Content

nyhedsbrev oktober 19

Hej alle sammen.

Nu er det oktober og efterår med skiftende vejr, faldende temperaturer og mørke aftener.

Udendørssæsonen synger på sidste vers. I uge 43, altså den første uge efter efterårsferien, vil banerne blive lukket for vinteren. Såfremt vejret tillader det, vil vi lade en bane være åben et stykkes tid endnu.

Allerede fra 1. oktober har vi kunne spille indendørs i gymnasiets gymnastiksal. Så nu kan man booke tider der. Der er lukket i efterårsferien – uge 42. I år vil boldmaskinen være tilgængelig i hallen. Husk det er ikke legetøj og kontakt venligst Leif – tlf. 29711163 – før du første gang benytter dig af den. Lige som de forudgående år gælder det for booking i gymnastiksalen, at man skal booke senest dagen før kl. 22. Pedellerne kan nemlig lige som os se, hvornår de kan åbne og lukke.

I år har vi fået følgende tider til fri booking:

Mandag kl. 19 – 22, Tirsdag kl. 17 – 18, Torsdag kl. 20 – 22, Fredag kl. 17 – 20, Lørdag og søndag kl. 8 – 16

Gymnasiet har i år sat sig på hele tre weekender i træk, fredag d. 25/10 til og med søndag d. 27/10, kl. 8 – 22, fredag d. 1/11 til og med søndag d. 3/11 kl. 10 – 18 og også fredag d. 8/11 til og med søndag den 10/11 kl. 8 til 22. Det er meget kedeligt, og vi kan ikke lave det om.

Vintertræningen begynder i uge 43. Vi sender separat mail ud om det.

Fra nogle af vores juniorer er der et ønske om at komme til at spille rigtige kampe. Det forsøger vi at imødekomme ved at afholde 2 skumtennisstævner på gymnasiet lørdag den 16. november og igen 14 december fra kl. 13 til 16. Bliver det en succes, vil vi prøve igen efter nytår, og her gennem DGI/Tennis Øst. Så vi kommer ud til andre klubber på Sjælland. Se også her vores separate mail herom.

I skrivende stund kan vi fortælle, at har modtaget det første udkast til vores brugsaftale, samt at vi har søgt om fritagelse for kloakafgift ved tilslutning til kloaknettet. Vi er i løbende dialog med kommunens medarbejdere og DTF´s konsulent Lars Elkjær om, hvordan anlægget skal se ud fremover, hus, baner m.v. Et meget stort arbejde, især fordi vi så at sige ingen penge har. Så alt, hvad vi måtte komme til at lave på anlægget, skal finansiers med bidrag fra fonde og en form for øget egenkapital – gavebeviser, aktier, sponsorskaber. Ja vi har ikke lagt os fast på hvordan, men det vil vi orientere om senere.

Julekalender salg. Vi vil lige som sidste år sælge Børns Vilkårs julekalendere. Det forventes af give et overskud på ca. 2200,- kr. Pengene skal bruge til vores juniorarbejde. I år har vi afholdt en tennis- og filmeftermiddag/aften – kun for vores juniorer og gav tilskud til de juniorer, som ville med på vores Tennis Camp i uge 27. Det vil vi også bruge pengene på i 2020. Karen har meldt sig som ankermand, og sammen med Rob og søde 3 til 4 juniorer vil de sælge julekalendere nogle lørdage i november måned. Er du også interesseret i at købe eller måske sælge kalendere så kontakt Karen: karen@ftennis.dk tlf: 40133628 og aftal nærmere. Det er en god gave og så støtter du vores ungdomsarbejde. Kalenderen koster 50 kr. 23 kr. heraf gå til os.

Til sidst vil vi takke jer alle sammen for en absolut god udendørssæson. Der har været god gang i tennisspillet på banerne. Vores arrangementer er gået godt – ja, det synes vi selv. Der er en god stemning i blandt os, så vi fra bestyrelsen siger tak og håber, at så mange af jer som kan og vil spille indendørs, også gør det. Husk at vi siger godt nytår til hinanden søndag den 26 januar 2020, hvor vi holder vores årlige ”Racketlon” stævne, altså der hvor vi både spiller skumtennis, badminton og bordtennis, alt sammen på en gang. Så slutter vi af med at skåle i et glas bobler og sige godt nytår til hinanden.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Back To Top