skip to Main Content

Gen.forsamling 15

 

Det kniber 

 

Den ordinære generalforsamling er afholdt den 26/2-2015. Der var ca. 15 fremmødte på generalforsamlingen.

Desværre kunne der ikke på den ordinære generalforsamlingen sammensættes en ny bestyrelse idet både formand og kasserer har valgt at stoppe i bestyrelsen.

3-4 kandidater meldte sig til bestyrelsen – men ikke som formand og kasserer (dog en såfremt vedkommende kunne blive afløst som tennistræner).

På denne ekstraordinære generalforsamling skal der findes en ny bestyrelse, eller findes løsninger for formandens og kassererens opgaver, alternativt skal det besluttes om klubben skal nedlægges jvf. vedtægterne. Vi håber naturligvis at mange medlemmer dukker op og er med til at få klubben til at fortsætte i mange år endnu. Der er ihvertfald penge i kassen til at klubben kan fungere i nogle år endnu med nuværende medlemstal.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Thomas, Michael, George, Annette & Steen.

 

Back To Top